توزیع کارنامه نوبت اول -سال تحصیلی98-97

1- توزیع کارنامه نوبت اول-پنجشنبه4بهمن972-جلسه شورای دبیران چهارشنبه10بهمن 97  

چهارمین جلسه انجمن و اولیا مدرسه با حضوراعضای محترم انجمن

چهارمین جلسه انجمن اولیا و مربیان مدرسه با حضور  منتخبین درروز چهارشنبه در دفتر دبیرستان برگزار گردید.این جلسه درروز :چهارشنبه21 آذر97 ازساعت 15ال18 با موضوع امتحانات نوبت اول و مشارکت مردمی برگزار گردید.

برگزاری آزمون های هفتگی

بر اساس برنامه سالانه مدرسه هر هفته آزمون های دروس منطبق با تقویم اجرایی روزهای چهارشنبه ساعت 8 صبح برگزار میگردد.

اولین جلسه شورای دبیران

اولین جلسه شورای معلمان درروز یکشنبه با حضور کلیه  دبیران و تیم اموزشی مدرسه از ساعت ۱۶الی۱۸در دفتر دبیرستان برگزار گردید.دراین جلسه تقویم اجرایی وبرنامه هفتگی مدرسه جهت سال تحصیلی۹۸-۹۷نهایی گردید.دبیرستان علامه حلی ۵درسال تحصیلی جدید میزبان دانش آموزان عزیزدر دوکلاس ریاضی و دوکلاس تجربی در پایه دهم می باشد.

بازدید دکتر نظریان ریاست منطقه از روند فعالیتهای دبیرستان دور دوم علامه حلی 5

به گزارش روابط عمومی منطقه ۶تهران در روز دوشنبه۲۹مرداد۹۷دکترنظریان ریاست منطقه ازروند فعالیتهای دبیرستان دوره دوم علامه حلی ۵در حوزه آماده سازی فضا جهت مهر۹۷بازدید نمودند.در این برنامه آقای نظریان  به اتفاق دکترمیرشفیعی ریاست منطقه ۲تهران  از روند فعالیت اموزشی مدرسه و کلاس های درس بازدید نمودند.دکتر نظریان در سفارش خود به دانش آموزان و همکاران راه رسیدن به خدا را در سه حرف تشکیل دهنده کلمه  خدا برشمردندکه شامل خدمت به مردم،کسب  دانش و درنهایت احترام و منزلت  می باشد.در این بازدید کیارستمی مدیر دبیرستان گزارش کاملی از روند فعالیت های جاری و برنامه های اتی مدرسه را ارایه نمودند

صفحه‌ها

اشتراک در دبیرستان علامه حلی ۵ تهران RSS

دبیرستان دوره دوم علامه حلی 5

 

ایرانشهر جنوبی -پلاک 50