اولین جلسه شورای دبیران

اولین جلسه شورای معلمان درروز یکشنبه با حضور کلیه  دبیران و تیم اموزشی مدرسه از ساعت ۱۶الی۱۸در دفتر دبیرستان برگزار گردید.دراین جلسه تقویم اجرایی وبرنامه هفتگی مدرسه جهت سال تحصیلی۹۸-۹۷نهایی گردید.دبیرستان علامه حلی ۵درسال تحصیلی جدید میزبان دانش آموزان عزیزدر دوکلاس ریاضی و دوکلاس تجربی در پایه دهم می باشد.

بازدید دکتر نظریان ریاست منطقه از روند فعالیتهای دبیرستان دور دوم علامه حلی 5

به گزارش روابط عمومی منطقه ۶تهران در روز دوشنبه۲۹مرداد۹۷دکترنظریان ریاست منطقه ازروند فعالیتهای دبیرستان دوره دوم علامه حلی ۵در حوزه آماده سازی فضا جهت مهر۹۷بازدید نمودند.در این برنامه آقای نظریان  به اتفاق دکترمیرشفیعی ریاست منطقه ۲تهران  از روند فعالیت اموزشی مدرسه و کلاس های درس بازدید نمودند.دکتر نظریان در سفارش خود به دانش آموزان و همکاران راه رسیدن به خدا را در سه حرف تشکیل دهنده کلمه  خدا برشمردندکه شامل خدمت به مردم،کسب  دانش و درنهایت احترام و منزلت  می باشد.در این بازدید کیارستمی مدیر دبیرستان گزارش کاملی از روند فعالیت های جاری و برنامه های اتی مدرسه را ارایه نمودند

رتبه های برتر کنکور ۹۷

همایش معرفی دروس پژوهشی به روایت تصویر

ثبت نام دانش آموزان جدیدالورود

دانش آموزان عزیز با توجه به شروع کلاس های تابستان مدرسه لطفا دانش آموزانی که امتیاز علامه حلی 5 را کسب نموده اند تا پایان وقت اداری چهارشنبه 10 مرداد 97 نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

صفحه‌ها

اشتراک در دبیرستان علامه حلی ۵ تهران RSS