توزیع کارنامه نوبت اول -سال تحصیلی98-97

1- توزیع کارنامه نوبت اول-پنجشنبه4بهمن97

2-جلسه شورای دبیران چهارشنبه10بهمن 97 

 

دیدگاه‌ها

تصویر آقای فضل الله کیارستمی

خوب 

دبیرستان دوره دوم علامه حلی 5

 

ایرانشهر جنوبی -پلاک 50