بازدید روسای مناطق آموزش و پرورش تهران از دبیرستان حلی۵

بازدید روسای آموزش و پرورش مناطق تهران از دبیرستان حلی ۵ روزیکشنبه ۱۲ اسفند ۹۷
دکتر نظریان منطقه۶
دکترصادق پورمنطقه۱
دکتر ندیری منطقه۵
مهندس سلطانی منطقه ۱۷
دکتر میر شفیعی منطقه۳
آقای گراوند ارزیابی عملکرد تهران

دیدگاه‌ها

تصویر آقای فضل الله کیارستمی

بازدید روسای مناطق تهران از دبیرستان

دبیرستان دوره دوم علامه حلی 5

 

ایرانشهر جنوبی -پلاک 50