آزمونهای معرفی پایه سوم

 

برنامه آزمونهای معرفی پایه سوم

لازم به ذکر است برنامه کلاسهای درس در این دو هفته طبق برنامه برقرار بوده و بر رفع اشکال و حل نمونه سوالات نهایی متمرکز خواهد بود. نمونه سوالات نهایی از طریق مدرسه در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

ارسال مطلب برای: 
پایه دهم