ارتباط با ما

تهران خیابان ایرانشهر جنوبی بعد از تقاطع سمیه پلاک ۵۰

88329267  -   88329519

مستقیم مدیریت (88329175)

(فاکس و امور مالی)  88329182
وب سایت مدرسه:    www.helli5.ir