تشکیل کلاسهای المپیاد کامپیوتر در روز سه شنبه

 

به استحضار می رسند کلاس دانش آموزان المپیاد کامپیوتر آقای بهروزی خواه در روز سه شنبه اول دیماه و از ساعت 13  برگزار میشود. همچنین کلاس آقای عباسی هم از ساعت 16:30 برگزار خواهد شد.

 

ارسال مطلب برای: 
اخبار المپیاد