توضیحات مشاور پایه سوم

با توجه به نزدیکی پایان سال و آزمونهای نهایی و تمایل بیشتر دانش‌آموزان به عصرمانی در مدرسه و مطالعه در فضای مدرسه توضیح چند مطلب ضروری به نظر می‌رسد:
1-  دانش‌آموزان موظفند مشاور پایه و والدین خود را از حضور خود در مدرسه مطلع سازند.
2-  دانش‌آموزان موظفند برنامه مشخص مطالعه برای حضور در مدرسه داشته باشند و در صورت لزوم آن را به مشاور پایه ارائه نمایند و بین ساعت‌های عصر به هیچ عنوان مدرسه را ترک نکنند.
3-  مشاور پایه برای ساعات عصر، صرفا نقش مشاوره‌ای و توصیه‌ای داشته و اجرای برنامه و کیفیت آن متوجه شخص دانش‌آموز است.
4-  مسئولین انضباطی در ساعات عصر صرفا نظارت انضباطی داشته و مسئول کیفیت مطالعه و بهره‌وری برنامه برای دانش‌آموزان نمی‌باشند.
5-  بنابر موارد فوق، والدین گرامی به این نکته توجه داشته باشند که ماندن در مدرسه گریزگاهی از نظارت مستقیم خانواده بر فرزندشان نباشد.
6-  با تمام مزایایی که مطالعه‌ی عصرانه (به شرط انگیزه‌مندی و داشتن برنامه و به کار گیری توصیه‌های مشاور) می‌تواند در پی داشته باشد اما صرف عصرمانی در مدرسه نمی‌تواند به نتیجه‌ی مطلوب منتهی شود و چنانچه لوازم آن فراهم و رعایت نشود، نتیجه عکس خواهد داشت.
به امید موفقیت و کامیابی فرزندانمان
ارسال مطلب برای: 
پایه دهم