ثبت نام دانش آموزان جدیدالورود

دانش آموزان عزیز با توجه به شروع کلاس های تابستان مدرسه لطفا دانش آموزانی که امتیاز علامه حلی 5 را کسب نموده اند تا پایان اداری چهارشنبه 10 مرداد 97 نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

ارسال مطلب برای: 
دوره اول دبیرستان علامه حلی 5