جابجایی دو آزمون معرفی

 
 
جابجایی دو آزمون معرفی
 
به علت درخواست مکرر دانش آموزان، پس از بررسی لازم، زمان آزمون عربی 15اردیبهشت به 22 اردیبهشت و آزمونهای فیزیک و جبر از 22اردیبهشت به 15اردیبهشت تغییر یافت.
 
 
ارسال مطلب برای: 
پایه دهم