دانلود مجله علمی خبری آیریسک

 

برای دانلود مجله المپیاد آیریسک به فایل پیوست مراجعه کنید:

در این شماره می‌خوانید:

   • المپیاد چیست؟
   • در ایران چه می‌گذرد؟
   • برخی از مزایای المپیادی بودن
   • فرصت‌ها و تهدیدهای المپیادهای علمی
   • چه کسی المپیادی است؟
   • طی مسیر با معلم یا بدون معلم؟
فایل ضمیمه: 
ارسال مطلب برای: 
اخبار المپیاد