سه رتبه برتر حلی5

 
دانش آموزان پایه سوم علامه حلی5 سه رتبه برتر استان تهران را کسب کردند
 
در آزمون 20فروردین کانون قلمچی امیررضا پاشاپور، سیدمحمدسجادی و امیرعلی برخورداریون از دانش آموزان دبیرستان علامه حلی5، سه نفر اول استان تهران در رشته تجربی شدند. همچنین احسان مظاهری حائز رتبه 8 استان تهران شد.
علاوه بر این نام 10 نفر از دانش آموزان تجربی و 20 نفر از دانش آموزان ریاضی جزو نفرات برتر کانون قلمچی اعلام شد. 
به این ترتیب طی این آزمون، اسامی 40درصد دانش آموزان پایه سوم جزو نفرات برتر کانون اعلام شد.
به امید روزهای بهتر
 
 
ارسال مطلب برای: 
پایه دهم