مراسم ویژه بازگشایی دبیرستان علامه حلی 5 با بازدید رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان وزارت متبوع همراه گردید.

مراسم ویژه بازگشایی دبیرستان علامه حلی 5 با بازدید رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان وزارت متبوع همراه گردید.مراسم ویژه بازگشایی دبیرستان علامه حلی 5 روز سوم مهر ماه با تلاوت قرآن مجید و احتزاز پرچم جمهوری اسلامی و نواختن زنگ دبیرستان و پخش سرود ملی آغاز گردید.این مراسم که با بازدید  رئیس مرکز ملی استعدادهای درخشان وزارت متبوع، دکتر شجاعی و تعدادی از معاونین و مشاوران علمی همراه گردید با شکوه و شور ویژه ای ادامه یافت.در ادامه مراسم صبحگاه دبیرستان بعد از بیان خیر مقدم توسط یکی از اعضای انجمن اولیا و مربیان، دانش آموز رتبه هشت رشته ریاضی کشور خاطرات و تجارب برتر خود را برای دانش آموزان عنوان کرد که این بخش از مراسم با استقبال دانش آموزان روبرو شد.مراسم روز بازگشایی دبیرستان علامه حلی (5) اما با سخنرانی ویژه دکتر گلشن مدیر پژوهش و طرح و برنامه مرکز ملی سمپاد و بیانات ارزشمند دکتر شجاعی رئیس مرکز ملی سمپاد که در جلسه اختصاصی شورای مدرسه برگزار گردید دنبال شد و رئیس مرکز ملی سمپاد راز موفقیت آموزشگاههای استعداد درخشان را در برخورداری از کادری فنی و علمی و ممتاز و همراهی اولیا و عوامل مهم دیگر برشمرد.در این مراسم به کلیه دانش آموزان گل اهدا شد و از همه اولیای حاضر در جلسه و دبیران و دانش آموزان پذیرایی گردید.