نمونه سوالات المپیاد

المـپیاد نجـوم

  * نمونه سوالات به تفکیک سال ضمیمه می باشد.برای مشاهده دانلود فرمایید.
فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon nojoum-problems and solution91.pdf1.87 مگابایت
PDF icon iri-nojum9st1.pdf257.57 کیلوبایت
PDF icon iri-nojum8st1.pdf757.26 کیلوبایت
PDF icon 7 th.pdf1.22 مگابایت
PDF icon 6th.pdf1.1 مگابایت
PDF icon iri-nojum5st1.pdf535.66 کیلوبایت
PDF icon iri-nojum4st1.pdf367.05 کیلوبایت
PDF icon iri-nojum3st1.pdf478.77 کیلوبایت
PDF icon iri-nojum2st1.pdf955.51 کیلوبایت
PDF icon 1th.pdf582.41 کیلوبایت

المپیاد فیزیک سال 88-91

  * نمونه سوالات به تفکیک سال ضمیمه می باشد.برای مشاهده دانلود فرمایید. 
فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon 26-1 s.PDF2.2 مگابایت
PDF icon 26-1 p & s.pdf632.39 کیلوبایت
PDF icon 25-1 p & s.pdf344.79 کیلوبایت
Package icon 25.zip307.38 کیلوبایت
PDF icon 24-1 s.pdf1.13 مگابایت
PDF icon 24-1 p.PDF1.36 مگابایت
PDF icon 23-1 p & s.pdf1.74 مگابایت

المپیاد کامپیوتر

  * نمونه سوالات به تفکیک دوره ضمیمه می باشد.برای مشاهده دانلود فرمایید. 
فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon 23_first.pdf1.52 مگابایت
PDF icon 22_first.pdf78.17 کیلوبایت
PDF icon 21_first.pdf174.2 کیلوبایت
PDF icon 20_first.pdf116.25 کیلوبایت
PDF icon 19_first.pdf152.46 کیلوبایت
PDF icon 18_first.pdf179.88 کیلوبایت
PDF icon 17_first.pdf202.23 کیلوبایت
PDF icon 16_first.pdf182.06 کیلوبایت
PDF icon 15_first.pdf158.68 کیلوبایت
PDF icon 14_first.pdf126.8 کیلوبایت
PDF icon 13_first.pdf164.23 کیلوبایت
PDF icon 12_first.pdf160.67 کیلوبایت
PDF icon 11_first.pdf156 کیلوبایت
PDF icon 10_first.pdf173.53 کیلوبایت
PDF icon 8_first.pdf171.12 کیلوبایت
PDF icon 6_first.pdf177.39 کیلوبایت
PDF icon 5_first_morning.pdf152.1 کیلوبایت
PDF icon 5_first_evening.pdf76.14 کیلوبایت
PDF icon 4_first_morning.pdf91.82 کیلوبایت
PDF icon 4_first_evening.pdf53.83 کیلوبایت

المـپیاد شـیمی سال 81 تا 91

  * نمونه سوالات به تفکیک سال ضمیمه می باشد.برای مشاهده دانلود فرمایید. 
فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon 91.1.pdf453.12 کیلوبایت
PDF icon 90.1.pdf586.78 کیلوبایت
PDF icon 89.1.pdf1.19 مگابایت
PDF icon 88.1.pdf1.08 مگابایت
PDF icon 87.pdf1.05 مگابایت
PDF icon 86.pdf778 کیلوبایت
PDF icon 85.pdf923.9 کیلوبایت
PDF icon 84.pdf950.47 کیلوبایت
PDF icon 82.pdf672.67 کیلوبایت
PDF icon 81.pdf723.91 کیلوبایت
PDF icon 81.1.pdf714.12 کیلوبایت
PDF icon 80.pdf902.96 کیلوبایت

المپیاد ریاضی کشوری 79 تا 92

 نمونه سوالات المپیاد ریاضی کشوری سال 1379 تا سال 1392به همراه پاسخنامه مرحله اول و دوم  * نمونه سوالات به تفکیک سال ضمیمه می باشد.برای مشاهده دانلود فرمایید.
فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
فایل 1392.rar372.21 کیلوبایت
فایل 1391.rar749.48 کیلوبایت
فایل 1390.rar627.85 کیلوبایت
فایل 1389.rar397.16 کیلوبایت
فایل 1388.rar618.16 کیلوبایت
فایل 1387.rar384.01 کیلوبایت
فایل 1386.rar585.85 کیلوبایت
فایل 1385.rar384.43 کیلوبایت
فایل 1384.rar602.33 کیلوبایت
فایل 1383.rar536.63 کیلوبایت
فایل 1382.rar684.06 کیلوبایت
فایل 1381.rar1016.1 کیلوبایت
فایل 1380.rar2.91 مگابایت
فایل 1379.rar1.48 مگابایت