چهارمین سمینار علوم و فنون حلی 5

خمپاره انداز - گروه پژوهشی هوافضا

  "گروه پژوهشی هوافضا"خمپاره اندازمحمد خردمند؛ علی منوچهری؛ محمد جواد زینالی   

هوشمندسازی تسویه

  هوشمندسازی تسویه

سیستم ضد تصادف

   سیستم ضد تصادف 

ربات خط -گروه پژوهشی برق

 "گروه پژوهشی برق"ربات خط 

هواپیمای موتوردار هدایت شونده - گروه پژوهشی هوافضا

 "گروه پژوهشی هوافضا"هواپیمای موتوردار هدایت شوندهحامد ایزدی فر؛ علی منوچهری دانا؛ رضا ادواریمحمدجواد نقدی؛ محمدجواد زینالی؛ محمد خردمند؛    

>>> موتور توربو جت (Turbo Jet Engine) - گروه پژوهشی هوافضا

  "گروه پژوهشی هوافضا"موتور توربو جت (Turbo Jet Engine) علی پیروزوند؛ حسین عبدی؛ علی مهریزی؛ علیرضا رضایی    

>>> سطل زباله فشرده ساز-گروه پژوهشی مکانیک

 "گروه پژوهشی مکانیک"سطل زباله فشرده ساز (trash compactor) علی خلیلی، محمد محسن امینی   

>>> بهینه سازی تجزیه زیستی روغن سوخته - گروه پژوهشی زیست

 "گروه پژوهشی زیست"بهینه سازی تجزیه زیستی روغن سوخته توسط باکتری های بدست آمده از خاک آلوده به روغن سوخته     سیدعلیرضا عقیلی-پارسا قادی پاشا-امیرحسین قیطاسی     

>>> لوله انتقال نور (SUNPIPE) - گروه پژوهشی مکانیک

  "گروه پژوهشی مکانیک"لوله انتقال نور (SUNPIPE) محمد حسین مختاری، علیرضا توکلی بنیزی  

>>> پروژه باتری های لیتیم یون و لیتیم آهن فسفات

  "گروه پژوهشی شیمی"باتری های  لیتیم یون و لیتیم آهن فسفاتمحمدعلی حقی، محمد مهدی محمدی رفاه   

دبیرستان دوره دوم علامه حلی 5

 

ایرانشهر جنوبی -پلاک 50