چهارمین سمینار علوم و فنون حلی 5

خمپاره انداز - گروه پژوهشی هوافضا

 
 
"گروه پژوهشی هوافضا"
خمپاره انداز
محمد خردمند؛ علی منوچهری؛ محمد جواد زینالی
 

 

 

هوشمندسازی تسویه

 

 

هوشمندسازی تسویه

سیستم ضد تصادف

 
 
 
سیستم ضد تصادف
 

ربات خط -گروه پژوهشی برق

 
"گروه پژوهشی برق"
ربات خط

 

هواپیمای موتوردار هدایت شونده - گروه پژوهشی هوافضا

 
"گروه پژوهشی هوافضا"
هواپیمای موتوردار هدایت شونده
حامد ایزدی فر؛ علی منوچهری دانا؛ رضا ادواری
محمدجواد نقدی؛ محمدجواد زینالی؛ محمد خردمند؛
 
 

 

 

>>> موتور توربو جت (Turbo Jet Engine) - گروه پژوهشی هوافضا

 
 
"گروه پژوهشی هوافضا"
موتور توربو جت (Turbo Jet Engine)
 علی پیروزوند؛ حسین عبدی؛ علی مهریزی؛ علیرضا رضایی
 
 
 

 

>>> سطل زباله فشرده ساز-گروه پژوهشی مکانیک

 
"گروه پژوهشی مکانیک"
سطل زباله فشرده ساز (trash compactor)
 علی خلیلی، محمد محسن امینی
 

 

 

>>> بهینه سازی تجزیه زیستی روغن سوخته - گروه پژوهشی زیست

 

"گروه پژوهشی زیست"
بهینه سازی تجزیه زیستی روغن سوخته توسط 
باکتری های بدست آمده از خاک آلوده به روغن سوخته

     سیدعلیرضا عقیلی-پارسا قادی پاشا-امیرحسین قیطاسی  

 
 

 

>>> لوله انتقال نور (SUNPIPE) - گروه پژوهشی مکانیک

 

 

"گروه پژوهشی مکانیک"
لوله انتقال نور (SUNPIPE) 
محمد حسین مختاری، علیرضا توکلی بنیزی
 

 

>>> پروژه باتری های لیتیم یون و لیتیم آهن فسفات

 
 
"گروه پژوهشی شیمی"
باتری های  لیتیم یون و لیتیم آهن فسفات
محمدعلی حقی، محمد مهدی محمدی رفاه