کسب مقام اول لیگ ربات های فوتبالیست در دوازدهمین دوره مسابقات روبوکاپ آزاد ایران

کسب مقام اول لیگ ربات های فوتبالیست در دوازدهمین دوره مسابقات روبوکاپ آزاد ایران (IRANOPEN2017)  و راهیابی به مسابقات جهانی ژاپن را به دانش آموزان عنایت فر ، برآبادی ، باباخانلو ، ذوالفقاری ، مربیان و اولیا و دانش آموزان تبریک عرض مینماییم