افتخارات

کسب 94 رتبه زیر 1000
رشته
ریاضی و فیزیک
دیپلم افتخار
المپیاد جهانی
سال 1396
تابلوی افتخارات دبیرستان حلی 5
رشته
ریاضی و فیزیک
دیپلم افتخار
المپیاد جهانی
سال 1396
مدال های طلای المپیاد 4 دوره
رشته
کامیپوتر
مدال طلا
المپیاد کشوری
سال 1396
قهرمانی تیم رباتیک 2017 ژاپن
رشته
کامیپوتر
دیپلم افتخار
مسابقات روبوکاپ جهانی
سال 1396
مدال آوران المپیاد در 4 دوره
رشته
کامیپوتر
دیپلم افتخار
المپیاد جهانی
سال 1396
رتبه های زیر 100
رشته
ریاضی و فیزیک
دیپلم افتخار
کنکور سراسری
سال 1396
امیر رضاپاشاپور
رشته
علوم تجربی
رتبه هشتم
کنکور سراسری
سال 1396
محمد امین سالارکیا
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه هشتم
کنکور سراسری
سال 1395