مقام سومی تیم رباتیک حلی 5

 

 
 
کسب  مقام  سوم  تیم  رباتیک  دبیرستان حلی5  در  یازدهمین مسابقات  بین المللي  2016  IRAN Open  را به دانش آموزان  محمد برآبادی، کوین  باباخانلو،  محمد حسین ذوالفقاری، مسعود داود آبادی فراهانی و خانواده محترم و مربیان ایشان تبریک میگوییم.