سال تحصیلی 98-97 میزبان دانش آموزان عزیز در کلیه پایه ها هستیم.