استمرار فعالیت مدرسه درسال تحصیلی98-97

باسمه تعالی
 حمد سپاس ایزد منان را که توفیق عنایت فرمود درسمت مدیر دبیرستان علامه حلی 5 در خدمت عزیزان دانش آموز،همکاران گرانقدر و اولیاء محترم انجام وظیفه نمایم.اینجانب اطمینان کامل دارم که در سال جاری و سنوات آتی شاهد رشد و ارتقای فعالیت های اموزشی و پرورشی این مدرسه در تمامی ابعاد خواهیم بود.به فضل الهی و مساعدت ارزنده آموزش و پرورش شهر تهران  در سال تحصیلی 98-97 این واحد آموزشی پذیرای دانش آموزان در پایه دهم و یازدهم خواهد بود که براساس دستورالعمل اداره استعدادهای درخشان در مدرسه ادامه تحصیل خواهند داد.
فضل الله کیارستمی
مدیر دبیرستان دوره دوم علامه حلی 5
 

دبیرستان دوره دوم علامه حلی 5

 

ایرانشهر جنوبی -پلاک 50