اطلاعیه مهم در خصوص تعطیلی سالن مطالعه همزمان با برگزاری جلسه انجمن

احتراما به اطلاع کلیه اولیا گرامی و دانش آموزان عزیز میرساند روز سه شنبه مورخ ۹۵/۷/۱۳ ساعت ۱۶ اولین جلسه عمومی انجمن اولیا و مربیان با موضوعیت انتخابات اعضای انجمن و بررسی مسائل جاری آموزشگاه تشکیل میگردد.بنابراین دبیرستان در ساعت مطالعه ۲:۳۰ (14:30) برای پایه پیش دانشگاهی تعطیل می باشد.