اولین جلسه انجمن و اولیا مدرسه با حضور منتخبین

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان مدرسه با حضور  منتخبین درروز چهارشنبه در دفتر دبیرستان برگزار گردید.دراین جلسه کیارستمی مدیر دبیرستان ضمن تشکر از منتخبین اولیا به جهت مشارکت در فعالیتهای مدرسه گزارشی از روند اموزشی مدرسه را ارایه نمودند.اعضای انجمن مدرسه در سال تحصیلی ۹۸_۹۷  به شرح زیر می باشد:۱ -آقای کشفی رییس انجمن۲-خانم شامکویی نایب رییس۳-خانم شدید منشی و رابط انجمن۴-اقای صمدزاده عضو اصلی۵-آقای ایثاربخش عضو اصلی