جلسه آشنایی با دبیرستان حلی5 جهت اولیا و دانش آموزان حلی 9

براساس  نظر اداره استعدادهای درخشان دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دوره اول حلی 9 درسال تحصیلی 99-98در پایه دهم دبیرستان حلی 5 ادامه تحصیل خواهند نمود.با توجه به هماهنگی بین دو دبیرستان جلسه آشنایی اولیاء محترم و دانش آموزان عزیز دبیرستان حلی 9 در روز:پنجشنبه 5 اردیبهشت 98 در سالن اجتماعات دبیرستان برگزار می گردد.در این جلسه دانش آموزان داوطلب حضور دردبیرستان که در آزمون ورودی تمایل به ادامه تحصیل در این واحد آموزشی را دارند نیز می توانند در جلسه شرکت نمایند.اهم برنامه :1) آشنایی با فضای فیزیکی مدرسه2)آشنایی با کادر اداری و آموزشی دبیرستان 3)آشنایی با برنامه ها و موفقیت های مدرسهدبیرستان حلی 5 با سابقه درخشان و کسب رتبه برتر  در آزمون های ورودی دانشگاه ها افتخار دارد میزبان شما عزیزان باشد.دعوتنامه یک هفته قبل از برگزاری جلسه به دبیرستان حلی 9 ارسال خواهد شد